Hírek


Tisztelt Ingatlanhasználók / Partnereink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ÉMRHK Nonprofit Kft. cégadataiban (cégnév és székhely) változás történt 2017. május 3. napján.

A társaság cégneve fenti időponttól kezdődően az Egri Törvényszék Cégbíróságának 10-09-036321/3. sz. végzésére figyelemmel:
NHSZ Észak-KOM Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A rövidített cégneve: NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.
A társaság cégjegyzékszáma: 10-09-036321
Levelezési címünk változatlan maradt: 3501 Miskolc, Pf.:126.
Adószám változás nem történt.

A hatályban lévő szerződéseket, megállapodásokat a fenti, cégadatokban történt változás nem befolyásolja.
Megértésüket köszönjük.

A cégünk új honlapját az alábbi linkre kattintva érhetik el:

Karácsonyfa begyűjtés

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy szolgáltatási területünkön a karácsonyfa begyűjtést 2017.01.09-01-13-ig fogjuk elvégezni. A következő héten pedig a megszokott ürítési napon gyűjtjük.

Tisztelt Ingatlanhasználók / Partnereink!

  Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2016. április 1-óta elmaradt közszolgáltatási számlák a napokban kerültek postázásra az NHKV Zrt. megbízásából. Ezúton szeretnénk megköszönni a türelmüket és egyben kérni, hogy a számlákat a feltüntetett fizetési határidőre kiegyenlíteni szíveskedjenek. A továbbiakban a számlákat a korábban megszokott rendszerességgel fogják megkapni.

A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban ügyfélszolgálatunk szívesen áll a rendelkezésükre a honlapon feltüntetett időben.


2016. őszi lomtalanítás

A gyűjtési terv megtekintéséhez kérem kattintson a linkre.

button


Tisztelt Ingatlanhasználó!

Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy egy egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mely a jövőben biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.

Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással, átutalással vagy egyéb elektronikus számlafizetési módszerrel (pl. Díjnet) fizeti a közszolgáltatási díjat, az alábbiak szerint, legkésőbb 2016.04.30-ig szíveskedjen módosítani a díj jogosultjának adatait. A számlabefizetéssel kapcsolatos adatokról (számlatulajdonos neve, bankszámlaszáma) a www.nhkv.hu weboldalon tájékozódhat 2016.04.15.-től, illetve arról a későbbiekben is kap tájékoztatást. Abban az esetben pedig, ha Ön készpénz-átutalási megbízással (csekken) teljesíti díjfizetését, akkor továbbra is az eddig megszokottak szerint járhat el.

Április 1-jétől javasoljuk – a legkényelmesebb díjkiegyenlítési megoldásra – a csoportos beszedési megbízásra való áttérést.

A számlázással és az április 1-je utáni teljesítésre vonatkozó díjfizetéssel kapcsolatban az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatot üzemeltet a jövőben, amelynek elérhetőségeit 2016.04.30.-tól a www.nhkv.hu weboldalon, illetve későbbi tájékoztatásunkban találja.

Az április 1-je előtti időszak szolgáltatási teljesítésre vonatkozó díjkiegyenlítése, továbbá a közszolgáltatás egyéb ügyeinek intézésére a helyi közszolgáltató továbbra is biztosítja az ügyfélszolgálati ellátást, a korábbi gyakorlatnak megfelelően.

A közszolgáltatási rendszer átalakulásával kapcsolatosan fontos hangsúlyozni:

  • A hulladékgazdálkodási díj nem változik!
  • A hulladékszállítási szolgáltatás színvonala emelkedik.
  • Az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer országos lefedettsége nő.
  • A műszaki ügyfélszolgálati rendszer a közszolgáltatóknál megmarad.

Tisztelt Ingatlanhasználó!

Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszert érintő átalakítások mielőbb az Ön számára is érzékelhető minőségbeli javulást fognak eredményezni. Kérdés esetén forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz.

Tisztelettel:

NHKV Zrt.


Zöld hulladék gyűjtés 2016. évben

Az ürítési naptár megtekintéséhez kérem kattintson a linkre. button


 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavaszi lomtalanítás során az alábbi szabályok betartásával helyezzék ki az elszállítani kívánt lomokat:
• A lomtalanítás az adott településen, településrészen a lakosság részére a meghirdetett napon reggel 6-órától kezdődik, és a napi útvonaltervben szereplő települések, utcák szedésének befejezéséig tart. A kikészített lomokat a szolgáltató a jelzett időpontban szállítja el, egy helyről csak egy alkalommal. Felhívjuk figyelmüket, hogy a szállítójármű az útvonalon csak egyszer halad el, ezért később, az adott terület lomtalanítása után kirakott lom hulladékot a szolgáltató nem szállítja el. A lakossági lomtalanítás nem terjed ki a gazdálkodó szervezetekre!
• A háztartásban az életvitelből keletkezett mennyiségű lomot az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon kell kihelyezni a lomtalanítás reggelén, hogy azt a dolgozók és a célgépek könnyen meg tudják közelíteni, és a rakodás biztonságosan, és balesetmentesen, kézi erővel végezhető legyen. Az egyéb módon kihelyezett hulladék nem kerül elszállításra.
• A lomtalanítás során az apróbb méretű lomokat kérjük zsákban, vagy dobozban kihelyezni a szétszóródás megelőzése érdekében. A nagy darabos, azaz a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladó lom hulladékot is elszállítjuk, de a nagyméretű lomokat (pl. nagyobb ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni, azért, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.
• A szolgáltató a lomtalanítás során nem végzi a kihelyezett hulladék szelekcióját, nem minősíti annak használhatóságát.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a lomtalanítás során közterületre helyezett hulladék a közszolgáltató tulajdonát képezi, így annak a közszolgáltatón, vagy megbízottján kívül bárki más által történő elszállítása jogtalan eltulajdonításnak minősül!
A lom továbbra sem tartalmazhat
• háztartási hulladékot,
• veszélyes anyagot tartalmazó fémhulladékokat, faforgácsot, oldószereket, szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat (állati tetem, trágya), gyógyszereket, permetszereket és azok dobozait,
• azbesztet tartalmazó hulladékokat,
• éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó-szúróeszközök),
• építési törmeléket, épületbontásból származó hulladékot,
• gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat,
• elektronikai hulladékot
• zöldhulladékot.

A lomtalanítási terv megtekintéséhez kérem kattintson a gombra.     button

Környezetünk megóvása érdekében köszönjük a lomtalanításban való segítő közreműködésüket!


Tisztelt Ügyfelünk!

A banktól kapott tájékoztatás alapján a GIRO rendszerben történő rögzítés elhúzódása miatt, a csoportos beszedési megbízását az előzetesen küldött tájékoztató levelünkben leírtaktól eltérően, 2015. november 1-jét követően adhatja meg.

Kérjük, 2015. november 2. és 13. között pénzintézeténél szíveskedjen megtenni a szükséges intézkedést.

A november 13.-ig megadott megbízásokat rögzítjük, és a 2015. október 15-én lejáró fizetési határidejű számláinknál előreláthatólag november 30-ig kezdeményezzük a fizetendő összeg leemelését.

Azon ügyfeleink részére, akik a fenti időpontot követően (2015. november 13. után) adnak megbízást, fizetési felszólító kerül kiküldésre. A fizetendő összeget a felszólítóhoz mellékelt csekken fizetheti be, illetve banki átutalással is rendezheti.

Amennyiben mégis úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kívánja igénybe venni a csoportos beszedési megbízás lehetőségét, úgy a III. negyedéves számlánkat szíveskedjen 2015. október 31-ig átutalással kiegyenlíteni.


Tisztelt Ügyfeleink!

Az ÉMRHK Észak-magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. látja el a kommunális hulladékszállítási feladatokat 2015. július 1-től az alábbi településeken:

Abaújlak, Abaújszolnok, Ároktő, Bánréve, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Dubicsány, Felsővadász, Gadna, Hangács, Hejőkürt, Hét, Homrogd, Irota, Karcsa, Királd, Kisköre, Kupa, Mezőkeresztes, Monaj, Nyésta, Nyomár, Pácin, Sajóhídvég, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajószentpéter, Szakácsi, Taktaharkány, Tibolddaróc, Tiszatarján, Tiszaújváros, Ziliz

A kommunális hulladéktároló edényeket a korábbi rendszer szerint, a honlapunkon feltüntetett napokon ürítik a dolgozóink.

A járatterv megtekinthető az alábbi linken:            button

Új szolgáltatásként bevezettük a házhoz menő szelektív- és zöldhulladék gyűjtést. A szolgáltatás igénybevétele külön díjfizetést nem igényel.


A szelektív és zöldhulladék zsákok gyűjtési napjai:
button

Információ a zsákokba helyezhető hulladékfajtákról:button